Polityka prywatności i plików cookies

(dalej: „Polityka”)

CZĘŚĆ I
Postanowienia ogólne

 

Jakiej strony internetowej dotyczy Polityka?

 

Postanowienia zawarte w Polityce dotyczą strony mieszczącej się pod adresem: https://qubatel.pl/ (dalej: „Strona internetowa”).

Kto jest właścicielem Strony internetowej i administratorem danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych i właścicielem Strony internetowej jest QUBATEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Królewska 65A/1, 30-081 Kraków zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000454369 NIP: 6772373997 REGON: 122803026 (dalej: „Administrator”).

Jak można skontaktować się z Administratorem? 

Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Państwa danych osobowych lub skontaktować się z Administratorem, mogą wykorzystać Państwo niżej wskazane dane:

 1. a) adres e-mail:obsluga@qubatel.pl
 2. b) adres korespondencyjny: Qubatel Sp. z o.o. ul. Królewska 65A/1, 30-081 Kraków

  c) telefon:123767801

Czy administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych?

Tak, Administrator wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.

Administrator przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników Strony internetowej. Pozyskane dane są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych.

Jakie prawa przysługują osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora?  

Przysługuje Państwu prawo do:

 1. żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych; 
 2. sprostowania danych osobowych;
 3. usunięcia danych osobowych;
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 6. przenoszenia danych;
 7. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 8. wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy dane będą podlegać profilowaniu?

Państwa dane osobowe nie podlegają podejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu.

Państwa dane również nie będą przekazywane poza EOG.

CZĘŚĆ II
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
DLA OSÓB, KTÓRE KONTAKTUJĄ SIĘ Z ADMINISTRATOREM

 

W jakim celu dane osobowe będą przetwarzane? 

 

Dane osobowe podane w zapytaniu będą przez nas przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie.

Jaka jest podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych?

 

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda wyrażona przy zainicjowaniu kontaktu – art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO. Dane osobowe mogą być przetwarzane również po zakończeniu kontaktu z Państwem na potrzeby wykazania przebiegu kontaktu w przyszłości. To przetwarzanie opiera się na podstawie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO). W każdym momencie mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie powoduje niezgodności z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.

Jakim odbiorcom dane osobowe mogą być przekazywane?

 

Państwa dane mogą być przekazywane do następujących odbiorców lub kategorii odbiorców danych osobowych tj. dostawcom i serwisantom usług IT, dostawcom serwerów i usług poczty elektronicznej.

Jak długo dane osobowe będą przechowywane?

 

Dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie oraz na czas prowadzenia korespondencji w sprawie zgłoszonego zapytania, ochrony przed roszczeniami czy ustalenia przebiegu korespondencji. Po zakończeniu kontaktu dane mogą być zachowane w celu wykazania przebiegu kontaktu w przyszłości.

Czy muszą Państwo podać moje dane? 

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE 

DLA OSÓB PROSZĄCYCH O PRZEDSTAWIENIE OFERTY

W jakim celu dane osobowe będą przetwarzane?

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przedstawienia oferty i dążenia do zawarcia umowy przez Administratora.

Jaka jest podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest żądanie zawarcia umowy przez osobę, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 b) RODO).

Jakim odbiorcom dane osobowe mogą być przekazywane?

Państwa dane mogą być przekazywane do następujących odbiorców lub kategorii odbiorców danych osobowych tj. operatorom pocztowym, firmom kurierskim, firmom księgowym, kancelariom prawnym, dostawcom i serwisantom usług IT, dostawcom serwerów i usług poczty elektronicznej.

Jak długo dane osobowe będą przechowywane?

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, jednak nie zostaną usunięte przed okresem przedawnienia roszczeń wynikających z przedstawienia oferty.

Czy muszą Państwo podać moje dane?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez nich nie moglibyśmy przedstawić Państwu oferty usług Administratora. 

CZĘŚĆ III

PLIKI COOKIES

 

Strona Internetowa wykorzystuje pliki cookies („ciasteczka”). Są to dane informatyczne (m.in. pliki tekstowe). Są one przechowywane w urządzeniach końcowych w celu usprawnienia korzystania ze stron internetowych.

Ciasteczka mogą być używane w celu:

Właściciel Strony internetowej nie identyfikuje tożsamość użytkownika w oparciu o dane zgromadzone w ciasteczkach.

Stosowane są następujące rodzaje plików:

 1. sesyjne;
 2. stałe.

Pliki sesyjne przechowywane są tymczasowo tj. pozostają one w pamięci urządzenia do czasu wylogowania, wyłączenia strony internetowej czy przeglądarki.

Natomiast pliki stałe pozostają w pamięci urządzenia użytkownika w czasie określonym w parametrach pliku cookies albo do momentu usunięcia pliku przez użytkownika.

Na Stronie internetowej mogą ponadto być zbierane pliki cookies:

 1. wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Strony internetowej;
 2. zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z urządzenia użytkownika przez systemy teleinformatyczne serwisów zewnętrznych.

Przeglądarki internetowe w sposób domyślny dopuszczają możliwość umieszczenia plików cookies na urządzeniach końcowych. Ustawienia mogą zostać zmienione przez użytkownika. Jeżeli nie zmienią Państwo ustawień plików cookies, uznaje się, że wyrazili Państwo zgodę na korzystanie z plików cookies.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach korzystania z ciasteczek dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Proszę mieć na uwadze, że ograniczenie stosowania ciasteczek może wpłynąć na niektóre funkcje dostępne na Stronie internetowej.